top of page
Hörsång_Logga_Svart_800.png

INTIGRITETSPOLICY - GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR)
POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSHANTERING

INLEDNING OCH SYFTE


Syftet med denna policy är att säkerställa att Hörsångs Camping & Havsbad hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).


Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

TILLÄMPNING OCH REVIDERING


Hörsångs Camping & Havsbad ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.


Policyn ska fastställas av Hörsångs Camping & Havsbad minst en gång per år och uppdateras vid behov.


Hörsångs Camping & Havsbad är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

ORGANISATION OCH ANSVAR


VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.
VD har delegerat implementering av denna policy till berörd personal.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-04-23.

bottom of page